مثه همیشه توی ادامه ی مطلبه جوکامونقلب


رفتم دکتر میگه مریضی؟ گفتم پ ن پ اومدم ببینم مرض جدید چی داری؟!! :|

 

 

 

 

من :مامان امشب چی بخوریم؟ مامانم :خب معلومه دیگه غذا!! من :نه منظورم اینه که چی داریم؟ مامانم :شام
من :یعنی تو غذا چه چیزایی هست؟
مامانم :چیزای خوششششششمزه!!بعد میگین چرا من روانیم!!

 

 

 

 

یارو  سوار تاکسی بوده ...
بعد از مدتی یکی پیاده میشه و درو محکم میبنده ...
راننده میگه : خر بی شعور ...
یه کمی جلوتر یه نفر دیگه پیاده میشه و باز در و محکم می بنده بازم راننده میگه : خر بی شعور نفهم ...
نوبت به یارو  میرسه با دقت در و آهسته می بنده می بینه راننده داره نگاش می کنه بهش می گه :

چیه ...؟
خر باشعور ندیدی !!!

 

 

 

 

مگسه سرما میخوره 

.
.
.

مامانش براش اسهال میپزه

 

 

 

 

پسرخالم کلاس سوم دبستانه ساعت ۷ صبح بیدارش کردن، با جدیت تمام سر همه خونواده داد میزنه :
.
.
.
.

.
ای بابا ولم کنید ، ۳ ساله درس میخونم به کجا رسیدم !

 

 

 

 

 

 

 

خنده بر هر درد بی درمان دواست .
.
.
.
غیر از اسهال
:|

 

 

 

یه روز تو مترو یکی دستشو کرد تو جیبم بلند گفتم عاقا دست کیه تو جیب ما؟؟؟؟؟
همه بلند گفتن مدرسان شریف