اینم عسک برای آندسته از عزیزانی که به تصاویر علاقمندبوده و در خواست عکس فرموده بودند و دلشون میخواست عسک بی بی نن قلب


به جان خودم فکر کنم تو عالم گوسفندها اینها جن به حساب میآن

لطفا بعد از دیدن این عکس نیشتونو باز نکنید و دلتون بخواد از این لیوانها داشته باشید چون شما نمیتونید اینو داشته باشید میفهمید نمیتونید ، محاله ، تو فقط از این لیوان فلزی لبه کلفتها میتونی داشته باشی که دم این آبخوری صلواتی ها با بند رخت قرمز بستنشون ، آره حق تو همونه اون سرنوشت توئه از سرنوشت گریزی نیست ، سعی کن بد بختی و درموندگی رو حس کنی ، تو الان افسرده ای ، بی چاره ای ، به خودکشی فکر کن ، به اینکه هرگز اونچیزی که میخواستی نشدی و نمیشی ، هیچ چیز قشنگی مال تو نیست  ، آخیش جیگرم حال اومد و عقده های نهانم کمی التیام پیدا کرد.

اینم قیافه ی من وقتی یکی از دوستام برام بوق میزنه

فکر کنم این میپره رو ماشینها خودشو میماله به شیشه ی جلوشون تا زود تمیز بشه و زود دستمزدشو بگیره 

کی گفته هنر نزد ایرانیان است و بس ؟

تو رو خدا اگه کسی میدونه این منوی کدوم درکیه آدرسشو بده تا برم یه کم تفریحات سالم بکنم و خاطرشو براتون بنویسم 

یعنی شک نکنید آرایشگر ایشون تا شعاع سه هزار مایلی دسترسی به مستراح و ایزی لایف نداشته و به سر این بد بخت که رسیده که دیگه نتونسته خودشو نگه داره

 

 

اصلا کلا نصیحت پذیر نیستم