آقا برین ادامه ی مطلب ببینم نظر شما چیه ؟قلب


آقا شما بگین این اصله یا چینی ؟

فقط اینو بهتون بگم که مدیونتون نشم .

هر کی بگه اصله دو حالت داره 

یا خانومه :

که اونوقت بیچاره میشه و زندگی اش اگه متاهله به طلاق می انجامه و قبلش شوهرش سرش سه تا هوو میاره و کلی هم میزندش و بعدش خونه ی باباش هم نمیتونه برگرده و منهدم میشه و بعدش پاش میره رو مین ضد تانک .  واگه دختره باید تا سیصد سال دیگه هی بالا سر عروس توی عروسی مردم تو عکسها تنها بایسته و لبخند تلخ بزنه و اصلا هیچکس نمی آد بگیردش و خلاصه آخرش در سن پیری در حالی که داره رخت چرکهای مردمو میشوره سکته میکنه و با صورت می افته تو تشت پر ازکف و مردم پشت سرش میگن تو کف  شوهر مرد .

یا آقاست:

که اینقدر آقاست که خودش میدونه تقلبیه ، بچه سوسول هم نداریم که ؟