ادامه ی مطلب لطفا . سر و صدا نکنید آروم میخورید زمین عصبانی


 

 

یکی ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﻠﻮلو ﻣﺴﺨﺮﻩ کنه..
بهش ﮔﻔﺖ:
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍی، ﻓﮑﺮ
ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻻﻏﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ! ﺑﻬﻠﻮﻝ
ﻓﻮﺭﺍً ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: من هم ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮﺩﻡ ﺁﺩﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ...

 

 

 

 

رفتم عسل بخرم فروشنده میگه عسل خوب داریم ۷۵ تومن
خوانسار هم هست ۵۷ تومن
عسل ۳ تومنی و ۵ تومنی هم داریم
فک کنم اون آخریا دیگه آزمایش ادرار زنبور بوده !

 

 

 

 

 

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ،ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﮔﻔﺖ : ۵۰۰ ﮔﺮﻡ ﮊﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ کیفیتشﺧﻮﺑه ؟

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ، ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻡ

ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺪ ۷۰۰ ﮔﺮﻡ ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ؟

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ ﺳﮕﻢ ﭼﺎﻕ ﻣﯿﺸﻪ،ﮐﻤﺶ ﮐﻦ!

ﺩﻭﺳﺘﻢ |:

خانوادش |:

سگه |:

 

 

 

 

 

دیروز بیمارستان بودم یه دختری رو آورده بودن حالش خیلی بد بود پرستاره گفت اینو به خاطر استرسی که واسه کنکور داشت آوردن حالش بد شد :|
منو میبینی یاد کنکور خودم افتادم مامانم داشت صبح منو با بیل بلند میکرد میگفت ذلیل مرده پاشو برو کنکور بده ، منم میگفتم حسش نیس ننه :))))))))))))

 

 

 

 

 

میدونید چرا غواص‌ها از عقب میپرن تو آب؟

.

.

.

چون اگه از جلو بپرن میفتن تو قایق

 

 

 

شما یادتون نمیاد، یه زمانی از رو ابرو میشد زن و دختر و از هم تشخیص داد
الان از رو ابرو دختر و پسر و هم نمیشه تشخیص داد :|

 

 

 

 

 

دقت کردین
آب سرد حموم از آب سرد های جاهای دیگه سردتره!!!!!

 

 

 

 

ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ هم هستن ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﻦ
ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻮﺭﺗﺸﻮﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ
:|

 

 

 

 

دخترا دو دسته اند .

یا خوشگلن

یا کارشناسی ارشد میخونن :)

 

 

 

 

 

مامانم :پسرم پاشو برو نون بگیر
من :نمیرم حوصله ندارم
مامانم :ای الهی درد بی درمون بگیری بی افتی گوشه بیمارستان
بابام از توحیاط :چی میگی زن؟؟؟ از کجا بیارم خرج دوا دکترشو؟؟؟
ینی اشک شوق تو چشام جم شد از اینهمه محبت!!!

 

 

 

 

 

ﻓﺮﺩﺍ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﻤﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺎﯼ ؟؟
ﻣﯿﮕﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯿﺎﻡ !!
ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺷﻠﻮﻍ ﮐﺎﺭﯾﺎ ﻭ ﺩﻟﻘﮏ ﺑﺎﺯﯾﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﯾﻢ !
ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ …ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ

 

 

 قلب