اسی گفته اگه یه پیرهن نارنجی رو که برام فرستاده بپوشم برم پیش شهرام و با استیل یه بچه یتیم  کنار شهرام با ایستم و عکس بگیرم و بذارم تو وبلاگم و اون ببینه  از این به بعد حق دارم تو وبلاگم به جای اسم اسی بنویسم گوساله به نظرتون اینکار رو بکنم ؟ البته هنوز خودم به شدت دو دلم