اینو از سر کار براتون مینویسم جدید جدیده مال چند دقیقه پیششیطاننیشخند


 

همش از اونجا شروع شد که بیکار نشسته بودم و حوصلم سر رفته بود .

نیم ساعت پیش الکی یه اس ام اس زدم به میتی (خواهرم) نوشتم . جانوری که تمامی امراضش با انسان مشترک است . پنج حرفه . 

خوب صد در صد میتی پیش خودش فکر کرده نشستم سر کار دارم جدول حل میکنم خنده

یه ده دقیقه بعد جواب داد: نمیدونم !!!!!!

دو دقیقه بعد اس زدم ممنون خودم پیداش کردم .

یعنی شک نداشتم الان داره بال بال میزنه اونم جوابشو بدونه و بره یه جا خودی مطرح کنه .

اس زد : جوابش چی بود ؟

منم اس زدم : م ی ت را 

نیشخندشیطان

 

اول اس زد یه مشت فحشم داد

الانم پنج دقیقه است یه ریز داره زنگ میزنه دفتر و رو گوشیم منم اصلا جواب نمیدم نیشخند