اگه خوشتون نمی آد شرمنده به خدا همینها گیرم اومد .قلب


پسر یه اشتباهی میکنه، دختر سرش داد میزنه
پسر بعدش معذرت خواهی میکنه
----
دختر یه اشتباهی میکنه، پسر سرش داد میزنه
دختر میزنه زیر گریه
لامصّب بازم پسر معذرت خواهی میکنه...

 

 

 

 

 

 

ﺁﺧﺮﺵ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﻪ؟؟؟
. ﻣﺸﻐﻮﻟﺰﻭﻣﺒﻪ
ﻣﺸﻐﻠﺰﻣﻪ
ﻣﺸﻘﻮﻟﻈﻤﺒﻪ
ﻣﺸﻐﻠﻀﻤﻪ
ﻣﺸﻘﻮﻝ ﻇﻤﻪ
ﻣﺸﻘﻮﺭ ﺯﻣﺪﻩ
ﺁﺷﺨﻮﺭ ﺯﺑﺪﻩ
ﻣﺶ ﻏﻮﻝ ﺯﺑﺪﻩ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺯﻧﺪﻩ
ﻣﺶ ﻏﻮﻝ ﺯﻧﺪﻩ
ﻣﺶ ﻏﻼﻡ ﮔﻨﺪﻩ

 

 

 

 

 

 

میترسم چند سال دیگه که در این چیپس ها رو وا میکنیم، فقط بوش بیاد و دیگر هیچ !

 

 

 

 

اگه بتونید اینها رو تند تند پشت سر هم بگید منم بهتون میگم آفرین نه اصلا نمیگم ، به من چه ؟ والا

 1. 1.              ﭼﯿپس ﭼﺴﺐ ﺳﺲ

  2. ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻭ ﻟﻮﻟه

  3. ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ

  4. ﺁﺏ ﻟﻴﻤﻮ ﺁﺏ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ ﺁﺏ ﺁﻟﺒﺎﻟو

  5. ﺳﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﺳﻪ ﺳﯿﺮ ﺳﺮﺷﯿﺮ

  6. ﭼﻪ ﮊﺳﺖ ﺯﺷﺘﯽ

  7. ﺷﻴﺦ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ, ﺷﺨﺺ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﻮﺩ

  8. ﮐﺎﻧﺎﻝ ﮐﻮﻟﺮ ﺗﺎﻻﺭ ﺗﻮﻧﻞ

  9. ﺭﻳﻠﻪ ﺭﻭ ﺭﻭﻟﻪ ﺭﻭﻟﻪ ﺭﻭ ﺭﻳﻠﻪ

 

 

 

بابای من جلوى تلویزیونى که کنترلش دستش نباشه نمیشینه
اصن غرورش اجازه نمیده !

 

 

 

 

قدیما یه آفتابه های مسی بود پرش که میکردی اینقد سنگین میشد تا میومدی ورش داری دوباره میر.ی.د.ی !

 

 

 

 

غضنفر سر مرز یه عراقیه رو اسیر میگیره.
همینجور که داشته میبردتش، یه دفعه یه خمپاره میخوره بغلشون دست عراقیه کنده میشه.
عراقیه میگه: بگذار من این دستمو بندازم تو کشور خودم.
غضنفر دلش میسوزه، میگه باشه.
یکم دیگه میرن، دوباره یه خمپاره میخوره اون یکی دست عراقیه هم کنده میشه.
باز عراقیه میگه بگذار من این دستم رو هم بندازم تو وطن خودم، غضنفر هم میگه باشه.
بعد یه ترکش دیگه میخوره پای عراقیه هم کنده میشه، ورش میداره میندازه اونور مرز.
یه دفعه غضنفر تفنگ رو میذاره روشقیقه یارو میگه: هوی! فکر نکن من خرم نمیفهمما، کم‌ کم داری فرار میکنی ‌:))

 

 

یکی از مشکلات من در درس علوم اول دبستان این بود که فکر می کردم حس چشایی مربوط به چشمه، حس بینایی مربوط به بینی!

 

 

 

 

 

یه بار هم رفتم دست کشیدم رو آفتابه ، ازش یه غول اومد بیرون

بهم گفت آرزو کن

گفتم یه خونه میخوام , گفت خب من اگه خونه داشتم تو آفتابه میخوابیدم !!؟؟

 

 قلب