البروید to الادمه ی المطلب .از خود راضی


 

 

یه فامیل داریم 50 سالشه !

بعدش این کامپیوتر که خریده بود میخواس سی دی رایت کردن یاد بگیره به بابام گفته بود برام مراحلشو رو یه کاغذ بنویس یادم نره .

بابام نوشته بود :

1 -
ابتدا به سمت ِ کامپیوتر میرویم ! :))

 

 

 

 

 

آرزوی شبانه روزی دخترها . . .
.
.
.
.
برای بار سوم میپرسم ، وکیلم ؟ 

 

 

 

 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻼﺝ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺵ ﺩﺭ ﺭﻓﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ .. ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺿﺎﯾﻊ
ﻧﺸﻪ ﭘﺎﺷﺪ ﮐﺎﭘﻮﺕ ﺭﻭ ﺯﺩ ﺑﺎﻻ ((:

 

 

 

 

 

 

بضی از خانوما هم هستن با گفتن این جمله که :
والا هرچی زشت تر باشی شانست بیشتره ” خودشون رو در دسته بد شانسا جا میدن تا از زشتی تبرئه بشن !

 

 

 

 

 

ﺧﺎﺭﺟﯿﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺬﺍ:
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ

ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺬﺍ:
ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺭﻭﺩﻩ ﮐﻮﭼﯿﮑﻪ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩ!

ﺧﺎﺭﺟﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺬﺍ:
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﺯﺕ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ...

ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺬﺍ:
ﺁﺧﯿﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ!

 

 

 

 

 

When I was 15

.

.

.

.

.

.

.

.

انکار نکن ، میدونم"وِن آی واز پونزده" خوندیش

 

 

 

ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ یه ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺁﺏ مﯿﺨﻮﺭﻩ :
ﻟﯿﻮﺍﻥ

ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ یه ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺁﺏ مﯿﺨﻮﺭﻩ :
کاسه
ﺗﻨﮓ ﺁﺏ
ﮐﻔﮕﯿﺮ

کفش

در صورت نبود امکانات چاله ی زیر بغل (البته با نی)

 

 

 

 

 

سوالم از آقای گالیله اینه که:
.
.
.
.
اگه زمین باسرعت دور خودش می چرخه, پس چرا اینقدرهوا گرمه 

 

 

 

 

 

 

 

ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ نامزدت ﻭﻗﺘﯽ ﮔ*ﺯﯾﺪﯼ
ﻓﺤﺸﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﺭﻭ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ، ﺍﻭﻥ ﺑﻪ
ﺩﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ.
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺧﻮﺷﺶ ﺍﻭﻣﺪ ﻫﻤﻮﻧﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺯﻥ
ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻡ ﮔﻮ*ﯾﺪ ﭼﯽ؟
ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﯾﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﺎﺵ ﺟﺎﺭﯼ
ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ.

 

 

 قلب