عکس بالا را در کامپیوتر ذخیره کنید و آن را 180 درجه بچرخانید