جوکهای امروز در ادامه ی مطلب هستند ها . قلب


 

 

تو ثانیه های آخر موزیک...
قبل از این که بره آهنگ بعد...
خودم میزنم آهنگ بعدی تا بفهمه رئیس کیه :|

 

 

 

 

 

امروز وقتی مانیتور کامپیوترم رو تمیز کردم...

بعد از مدّت ها فهمیدم دختری که دوسش دارم خال نداره حالا ازش متنفر شدم

 

احساس میکنم بازیچه قرار گرفتم

 

 

 

 

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺟﻤﻠﻪ ﯼ » ﻣﯽ ﺭﯼ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﯾﻦ
ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﯼ ﻭ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ « ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ
ﺍﺳﺖ : ﺍﻭﻣﺪﯾﺎ

 

 

 

 

با کلی عشوه به بابام میگم اگه یه مساوی (=) جلوی اسمم بود اون طرفش چی می نوشتی ؟
برداشته میگه نون خور اضافی!!!
بعدم هرهر با مامانم میخندن

 

 

 

 

بچه تازه به دنیا اومده رو از بیمارستان آوردیم خونه خوابیده، 
فامیلمون اومده می گه آخی خوابه؟
پَ نَ زدیمش تو شارژ!
دکترا گفتن 8-7 ساعت اول خوب بذارین شارژ شه بعد ازش استفاده کنین وگرنه خوب گریه نمی کنه!!!!!

 

 

 

 

 

ضدحال به این میگن که بری تودستشویی همه کارات رو بکنی اون وقت بخوای اب رو واکنی ببینی اب نمیاد تازشم کلی ادم دم در منتظرت هستن!

 

 

 

ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﺶ ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

غضنفر تو جشن عروسی‌ محکم زد به بغلیش و گفت : "حاجی اون پسره
که داره وسط میرقصه خیلی بی‌ ریخته"
یارو گفت: "اونیکه تو میگی‌ پسر نیست دختر منه !"
غضنفر هم نخواست کم بیاره گفت : "ببخشید من نمیدونستم که پدرش
هستی‌ !!!"
یارو میگه: "مرتیکه من پدرش نیستم ،مادر شم =))

 

 قلب