کیا میخوان آموزیده بشن ؟ برن به ادامه ی مطلب . درس امروز دستپخت خودمه . قلب


روشهایی برای سرکوب برادران در منزل :

خوب یک روش خیلی ساده که احتمالا به فکر هیچکدومتون نرسیده اینه :

وقتی برادرتان با دوستانش بیرون تشریف دارند یک اس ام اس با این مضمون به او بزنید :

وای مازیار (مثلا اسمش مازیار است) قضیه رو بابا اینها فهمیدند . وسریع گوشی خود را خاموش کنید . بهتر است گوشی مادرتان را نیز بدون آنکه بفهمد خاموش کنید و تلفن منزل را هم قطع کنید تا از نگرانی دق کند (عمرا جرات کند به بابا تون زنگ بزنه) . شک نکنید حد اقل ده مورد به ذهنش میرسد و هی عذاب میکشد .  تازه اگر اوضاع خوب پیش برود میتوانید کلی جاسوسی کنید مثلا اگر یواشکی سراغ شما آمد و گفت : چی سه شده؟ بگویید: به نظر خودت چی سه شده ؟ احتمالا دو سه مورد آتو بدست خواهید آورد .

 

یک روش دیگر برای رژه رفتن روی اعصاب داداش اینه که در هنگامی که خواب است گوشی موبایلش را در یک عملیات متهورانه سرقت کنید و اسم تک تک دوستان صمیمی اش را به عجقم و ملوسم و شوپول و ... یا مثلا اگر اسم دوستش رضاست به رضا کنسرو امین قوطی یا ... تبدیل کنید (البته میشود اسم نامزدش را هم به لوسمک یا لوسی می تغییر دهید). و سپس در کمال آرامش گوشی را به جای اولش برگردانید . احتمالا شما خانوم های گرامی فکر میکنید این حرکت برای داداشتان اعصاب خرد کن است اما نه اشتباه نکنید تا اینجای کار او قه قه خواهد خندید . ضربه ی نهایی آنجاست که با صحیح قایم کردن گوشی خود و دور نگه داشتن آن از دسترسش او را دچار یاس فلسفی کنید در کل اگر شرایط انتقام را از وی سلب کنید شک نکنید در عرض یک هفته حتما کارش به تیمارستان میکشد .

 

یک روش دیگر : این روش مختص برادران متاهل یا نامزد کرده است . اگر دوستی دارید که با نامزد برادرتان دوست است بهتر است از وی بهره برداری کنید و مثلا برایش تعریف کنید که این مازیار ما توی کوچه و مدرسه از همه کتک میخورد و بعد از کتک خوردن همیشه شلوارش را خیس میکرد . یا تا قبل از آنکه ازدواج یا نامزد کند عادت داشت رژ لب میخرید و با خودش زیر پتو میبرد و کم کم آنرا میخورد . یا هزاران چیز فجیع دیگر که بنا به شناختی که از برادرتان دارید میتوانید برای آن دوست تعریف کنید . اگر چنین دوستی نداشتید میتوانید خودتان درست عین یک خواهر شوهر بدجنس مستقیما وارد عمل شوید . فقط آن برق زدن بدجنسکانه ی گوشه ی چشم فراموش نشود .

 

یک روش دیگر وقتی در یک جمع فامیلی او را میبیند که در حال با هیجان حرف زدن و تعریف کردن است خیلی آرام جلو رفته و اول بگویید ببخشید وقتی سکوت حکم فرما شد : بگویید مازیار جان مگه به روانشناست قول نداده بودی که دیگه سعی کنی به دیگران دروغ نگی ؟ (خشک و بی روح بودن و کمی خشم و حالت دلسوزانه همراه با بزرگ بازی در آوردن باید در چهره ی شما نمایان باشد . میتوانید قبل از انجام اینکار کمی روبروی آیینه تمرین کنید)

 

یک روش دیگر : این روش را یکبار دیگر هم مورد تدریسیت (آموزیدن) قرار داده بودم و یکی از خواهرانمان  به خوبی از پس اجرای آن بر آمده است . وبعد از شدت ذوق سیصد گرم وزن کم کرد و من شرمنده ی برادرش شدم . در این روش گوش به زنگ می ایستید تا یکی از رفقای برادرتان که برادر شما جلوی او کمی تا قسمتی ادعایش میشود و با او رو در بایستی دارد زنگ بزند سپس یهو به داخل اتاق بپرید و بلند بگویید مازیار مازیار قطع کن بابا فکر میکنه تو همه ی موزها رو خوردی داره میاد بزندت . اگر قطع کرد که هیچ اگر نکرد موقعیت شما الان بهتر است بعد بروید کمی دورتر وبا صدایی واضح و رسا مثلا به بابایتان التماس کنید که نه بابا تو رو خدا نه خو چقدر این بچه رو میزنی گناه داره عقده ایش کردی و ... شک نکنید او بلند خواهد شد و شما را دنبال خواهد کرد پس فرار کرده به درون یکی از اتاقها بروید و در را از پشت قفل کنید . ودر اتاق هم میتوانید آهنگ همه چی آرومه من چقدر خوشحالم را با صدایی بلند بخوانید .

اخطار : آخرین باری که این روش اجرا شد باعث رفتن برادر آن خانم به شهرستان دیگری شد .

 

چنانچه برادران گرامی  هم در خواست روش برای ترور شخصیت خواهرانشان را دارند باید به ایشان بگویم : برید بابا شما خودتون همگی استاد مایید و مظلوم بازی در نیارید . بذارید یه بار هم این دخترا بچزوننتون .

مخلص شما داش دیوونه .قلب