اینم از جوکیات امروزقلب


اینا که یه تار موی همسرشون رو به یه دنیا نمیدن، اگه همونو تو غذا پیدا کنن چی؟..........
صداتونو نمیشنوم؟!؟!.....

 

 

 

 

خلاصه مجالس خواستگاری ایرانی:
..
.
.
.
.
آخرش چند ؟

 

 

 

یه دختره با مامان باباش مهمونی اومدن خونمون:
وقتی در رو بازکردم دخترشون قدش حدود یک و هشتاد و پنج بود،
وقتی کفشش رو درآورد یک و هفتاد و پنج شد ،
اومد توی خونه گل سرش رو برداشت شد یک و پنجاه...
نگرانم کم کم محو بشه !

 

 

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻳﻦ ؟؟؟
_ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﻧﻪ ﻱ ﺧﻮﺩﻩ ﺁﺩﻣﻪ
_ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩﻩ ﺁﺩﻣﻪ
_ ﺭﺍﺣﺘﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻟﺒﺎﺳﻪ ﺧﻮﺩﻩ ﺁﺩﻣﻪ
_ ﺧﻮﺵ ﻓﺮﻣﻮﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻨﻪ ﺧﻮﺩﻩ ﺁﺩﻣﻪ
_ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰﻭﻩ ﺟﺰﻭﻩ ﻱ ﺧﻮﺩﻩ ﺁﺩﻣﻪ
_ﺗﻤﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩﻩ ﺁﺩﻣﻪ
_ﺑﺎﻣﺰﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﭽﻪ ﻱ ﺧﻮﺩﻩ ﺁﺩﻣﻪ
*** ﻭﻟﻲ …
ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﮐﻠﻦ ﺍﺩﮐﻠﻨﻪ ﮐﺴﻴﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺭﺩ
ﻣﻴﺸﻪ

 

 

 

 

کسی که نامزد  103 کیلوییش رو جوجو صدا میکنه چیزی برای از دست دادن نداره، سر به سرش نذارید :|

 

 

 

اگه جیبِ بابام استعدادش رو داشت... من الان یه خواننده، بازیگر، نوازنده، رقاص و چه بسا یه مهندسه درست و حسابی بودم !!

 

 

 

 

 

 +12

یه بار یه آدرسی رو گم کرده بودم از یه نفر که داشت راه میرفت پرسیدم فلان آدرس کجاست؟؟
گفت این خیابانو میبینی؟؟؟
اینو مستقیـــــــــــــــــــم میگیری میرسی به یه میدون.. میدون رو دور میزنی صـــــــــــاف میای میری تو ... من، من چه میدونم کجاست :|
من :|
ماشینم :|
... یارو :|
آدرس :|
میدون :|

 

 

 

دختر همسایمون بس که از خونه بیرون نیومده روابط عمومیش ضعیفه . یه بار آش نذری پخش میکردند اومد آیفونمونو زد . گفتم کیه ؟ گفت آشیه آش ...

 

 

 

 

 

ما نفهمیدیم چرا هر ایرانی اون ور آب هست اسمش کیانوش و آریوبرزن و دنیل و ایناست. نکنه همه این اصغر و عین الله و گرگ علی ها تو راه غرق شدن . صلیب سرخ رسیدگی کنه لطفا