به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .قلب


ﺩﺧﺘﺮﻩ تو وبلاگش نوشته " : ﻭﺍﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺳﻮﺳﮏ
ﺍﻭﻣﺪﻩ "
ﮐﺎﻣﻨﺖها :
*
ﺳﻮﺳﮑﺘﻮﻧﻢ ﻗﺸﻨﮕﻪ
*
ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻣﯿﻮﻣﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﺸﺘﯿﻤﺶ ﺑﺎ ﺭﻓﻘﺎ
*
ﺳﻮﺳﮑﺖ ﺑﺸﻢ ﻋﺸﻘﻢ ؟!
*
ﭼﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﺤت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻢ |:
*
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺳﻮﺳﮏ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﯿﮑﺸﺘﯿﻨﻢ
*
ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ متاثر شدم
*
ﺳﻮﮐﺴﯽ ﺑﻮﺱ ﺑﻮﺱ ﺑﯿﻠﯽ ﺑﺎﻟﯽ ﻋﺠﻘﻢ |:
*
ﻣﻨﻮ ﯾﺎﺩ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯽ

 

 

 

فرهنگ لغت جدید :

کته ماست : آن گربه مال ماست
خورشت بامیه : مسئولیت پختن خورشت بر عهده من است
وایمکس : درنگ چرا؟
خراب : نوعی نوشیدنی حاوی تکه های کوچک خر
شیردان : آنکه شیر خوب را از بد تمیز می دهد
گشتاور: یک سری همسایه  که به هنگام برگزاری مهمانی‌های شبانه  گشت پلیس را خبر می کنند.

 

 

 

میگن خانومها 5 برابر آقایون حرف میزنن
.
.
میدونید چرا ؟!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چون باید یه حرف رو 5 بار واسه آقایون تکرار کرد تا بفهمن ...

 

 

 

 

 

 

وقتی بهم گفتی که تا آخر دنیا باهاتم تازه فهمیدم که چرا میگن دنیا "دو روزه"...

 

 

 

 

 

ﻃﺮﻑ ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺩﻛﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺁﻗﺎﯼ ﺩﻛﺘﺮ ، ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﻪ
ﮔﻮ*ﻡ ﻧﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﺑﻮ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ...
ﺩﻛﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﻮﺏ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﯾﻪ ﮔ*ﺯ ﺑﺪﻩ ﺑﺒﯿﻨﻢ ...
ﻃﺮﻑ ﻣﯿ*ﻮﺯﻩ ﺑﻌﺪ ﺩﻛﺘﺮﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﻜﻨﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ...
ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ ...
ﺩﻛﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻠﻪ ﯾﻪ ﺳﻤﻌﻚ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻢ ... ﯾﻪ
ﻗﻄﺮﻩ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻨﯿﺖ ...
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭ ﮐﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﯾﻢ!!!

 

 

 

 

 

 

من یه نامزد داشتم بعدا به مرور زمان فهمیدم کلا شغلش از اساس نامزد بودنه .

 

 

بعضی پسرا رو باید تو قطعه هنرمندان
دفن کنن!!!
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
بس که خوب نقش بازی میکنن لامصبا

 

 

 

 

سبزی پلو درست کرده با کوکوسبزی.
اونوقت شاکی میشه که چرا سبزی خوردن نمی خوری! :|

 

 

 

 

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ : ﮐﺎﺭﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﺻﻦ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻩ ﺩﺭﺳﺨﻮﻥ ﺑﺎﺷﻢ
ﺟﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﻡ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺪﻡ ؟
ﮔﻔﺖ : ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﻧﻪ !
ﻭﻝ ﮐﺮﺩ رفت...!

 

 

 

 

ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻓﺴﻘﻠﯽ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺍﻧارﻭ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﺪ؟؟؟ منم کاملا با کلاس ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺪ ﺑﺎ ﮔﻠﭙﺮ ﻭ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ ... ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻩ ﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪﺭ... ﮐﺜﺎﻓﺘﯿﺪ ﻣﺎ ﺍﻧﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯾﻢ ﺳﯿﻔﻮﻥ ﻣﯿﮑﺸیم آب ببرش

 

 

 قلب