لطفا چی ؟

برید سر کلاس ادامه ی مطلب خو . نیشخند


مرد جوان وارد طلافروشی شد و حلقه‌ای را انتخاب کرد. طلافروش پرسید: «آیا می‌خواهید داخل حلقه نوشته‌ای حک شود؟»
مرد جوان گفت: «بله، لطفاً حک شود: تقدیم به عزیزترینم، آلیس
طلافروش پرسید: «آلیس خواهر شماست؟»
مرد گفت: «نه او دختری است که قرار است با هم نامزدشویم
طلافروش گفت: «من اگر جای شما بودم این را داخل حلقه نمی‌نوشتم. اگر نظر شما یا او عوض شود دیگر نمی‌توانید از این حلقه استفاده کنید
مرد گفت: «پیشنهاد شما چیست؟»
طلافروش گفت: «این را تقدیم می‌کنم: به اولین و آخرین عشقم. با این کار شما می‌توانید از این حلقه بارها استفاده کنید. من خودم هم همین کار را کردم!!»

 

حالا یه آموزیدگی دیگه

 

 

موهای یک زن خلق نشده برای پوشانده نشدن..
یــا بــرای باز شدن در باد..!!
یــا جــلـب نــظـر دیگران ..!
یــا بـرای به دنبال کشیدن نگاهی!!
مـــوهای یــک زن خلق شده بــرای ایـنکه

سفت بگیریش از پشت، چنان بکشیش که نتونه در بره!

 

قلب