منتظرم نتیجه ی بزیشن هاتونو اعلام کنید . ممکنه برای ترم بعد فقط رمز ورود به کلاس رو به قبول شده ها بدم قهقهه


جا خالی .
این توله سگ مدتها بعد از مرگ مادرش هنوز هر روز سر جنازه ی پوسیده ی مادرش میره تا شاید دوباره زنده بشه . (واقعا دردناکه)
خوب آره ، آخی . وای ، ناراحت شدید ...
ولی مسئله ی درسی امروز ما نه این سگست نه توله اش . مسئله آموزش جا خالی دادنه . الان شما منو کلی بد جنس دونستید که براتون یه همچین چیز دردناکی گذاشتم . چرا من یه بد جنسم ؟ چون شما رو عادت داده بودم که بیاید اینجا بخندید ولی یهو جا خالی دادم و حالتونو گرفتم . پس تبدیل به یک بدجنسک شدم . 
به عنوان مثال همین همکلاسیتون ناناهیتا  که همیشه توی خونه و در بین دوستان کلی مودبه میتونه فردا دوستش لالا ویتا رو که دید یهو بزنه پس کله اش و بهش بگه نمیدونم چرا دهنت بوی مستراح میده ؟ البته بحث امروز و دیروز نیست ها خیلی وقته دارم تحملت میکنم و به روت نمی آرم . ..
خوب بعد از اون لالاویتا دیگه چیزی به اسم شخصیت براش نمیمونه و نانا هیتا میشه یه ابر بدجنسک .
زبلی از تو انتظار دارم فردا پوست کله ی دو نفر رو به عنوان هدیه ی روز بدجسکی برام به این روش  بکنی بیاری سر کلاس . 
نیشخندشیطان
داش دیوونه قلب