عسک دوستاش برن ادامه ی مطلب قلب


قدیمها بازی با دم شیر کار هر کسی نبود شیرهای امروزی رو ببین!!! دارن قلقلکش میدن تازه عشقم میکنه .

وقتی عشق میچکد 

کی این بلا سرش اومده

به احتمال زیاد این دوتا هم روابطشون بعدا مثه من و خواهرم میشه .

احتمالا این بچه الان داره تک تک امواتشو میبینه

اینم اول یه مشت رگ بوده بعد کم کم که بزرگ شده دست و پا در آورده .

بازم خدا رو شکر طرف به تراکتور زیاد علاقه نداشته .

طریقه ی صحیح خواستگاری کردن رو یاد بگیرید .

قلب