چشم شما چه رنگیه ؟ اول از روی عکس انتخاب کنید بعد برید ادامه ی مطلب و ببینید چی براتون افتاده . فقط خواهش میکنم بهم بگید چند درصد درست بوده و متاسفانه توی این تست چشم مشکی گنجونده نشده .


چنانچه شماره ی یک را انتخاب کرده اید:

شما شخصی هستید با چشم آبی .

 

 

چنانچه شماره ی دو را انتخاب کرده اید:

چشمان شما سبز است

 

 

چنانچه شماره ی سه را انتخاب کرده اید:

دارای چشمانی قهوه ای هستید

 

چنانچه شماره ی چهار را انتخاب کرده اید:

چشمان شما یه رنگیه که من اسمشو بلد نیستم .

 

در کل آدم با شخصیتی هستید . آفرین . شیطان