خوب اینم مسروقات امروزمون قلب

به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


ﺯﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﺷﻮﻫﺮ
ﮔﻔﺖ ﺑﺬﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﺑﻌﺪﺍ ﻗﻀﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﻧﻢ .
ﺯﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺷﺮﻉ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ
ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺨﻮﻧﯽ.
ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﺷﺮﻉ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺯﻥ ﻫﻢ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻦ.
ﺯﻥ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﺯﺕ ﺭﻭ
ﻗﻀﺎ ﮐﻦ، ﺧﺪﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪﺳﺖ

 

 

 

 

یه دوستی امروز گفت : یکی از سختترین انتخابهای زندگی من این بود که وقتی میرم نوشابه شیشه‌ای بخرم اونی رو بردارم که از بقیه بیشتر داره :)))

 

 

 

 

ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮ ﻋﻤﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ
.
.
.
.
.
.
.
( ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ طالبانی ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻓﺎﻣﯿﻞ )

 

 

 

 

ایا میدانید چرا پسرا از دخترا خوششون نمیاد ؟؟؟
.
.
.
.
چون چشم دیدن بهتر از خودشونو ندارن :))

 

 

 

 

 

 

دختره 12 سالشم نیست ...

سوال پرسیده: چه جوری بدون عمل لب هامو برجسته کنم؟؟

جواب دادم:
با دمپایی ابری خیس محکم بکوبن تو دهنت درست می شی

والاااااا

 

 

 

 

 

مرده از گربه زنش متنفر بود. چندبار گربه رو تو خیابونا ول کرد، ولی گربه هه باز برمیگشت. ۱روز گربه رو گذاشت تو ماشین، بعد چندتا خیابون انداختش بیرون. ۱ساعت بعد زنگ زد خونه پرسید :"اون گربه کره خر خونه س؟ "زنش گفت آره. مردگفت :گوشیو بده بهش، من گم شدم

 

 

 

 

زندگی مثه یه قصر مجلل میمونه که من افتادم تو سوراخ توالتش…

 

 

 

 

ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻢ : ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﯾﻪ ﺍﺧﺘﻼس
ﮐﻨﯿﻢ ، ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﻢ
ﺩﺭﺑﯿﺎﺩ...
ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﭽﻪ، ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﭘﻮﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﺖ
ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﻭﻣﺪﻩ؟؟؟

 

 

 

یارو به زنش می گه ببینم دیروز چت بود؟
زن می گه هیچی. 
امروز چته؟
هیچی.
نبینم فردا چت باشه ها!

 

 

 

 

 

میدونی ﺍﻭﺝ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﯿﻪ!...؟
.
.
.
ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ
ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ :|

 

 

 

 

 

 

ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ : ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﻡ

ﺁﯼ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ...........!

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ! 

ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻦ ..........!!!

:|

 

 

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ:
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ : ﺍﮔﻪ ﺧﺎﻟﺖ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ، ﮔﻮﺷﯿﻮ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭ!
ﻣﻦ : ﺧﻮﺏ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ؟
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ : ﺁﺧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮒ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ
ﺑﺪﻩ !
ﻣﻦ : ﺧﻮﺏ ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺩﺍﺷﺖ؟
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ : ﺁﺧﻪ ﻣﺜﻠﻦ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﮔﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺮﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ !