ادامه ی مطلب رو در یابید قلب


میگم راسته که :

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ
ﻋﺮﻭﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﻬﻤﻮﻧﻲ
ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻥ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺩﺍﻱ ﺭﻗﺺ ﺑﻘﻴﻪ ﺭﻭ
ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺭﻧﻮ ﻫﺮ ﻫﺮ
ﻣﻴﺨﻨﺪﻥ؟

 

 

 

 

 

یه معمای ساده :
6
تا دختر که با هم دوس بودن دسته جمعی میرن استخر
ولی وقتی برمیگردن همشون همدیگرو گم میکنن ! چرا ؟؟؟؟
.
....
.
.
..
.
.
..
.
.
.
بله آرایش هاشون پاک شده، نشناختن همدیگه رو!!

 

 

پسری ﮐﻪ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﯽ ﺧﻮﺑﯽ? ﻣﯿﮕﻪ ﻗﻔﻮﻧﺖ!!! ،ﺍﯾﻨﻮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ،
ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻕ 220 ﻭﻟﺖ ﮐﺮﺩﺗﻮ ﺣﻠﻘﺶ , ﺍﻭﻥ ﺳﺮ ﺳﯿﻤﻢ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖﺭﻭ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﯿﺮ ﺑﺮﻕ ﮐﻪ ﻓﯿﻮﺯ ﻧﭙﺮﻩ ..

 

 

 

 

 

 

داداشم دندونش درد میکرد رفتیم دندون پزشکی ،دکتره گفت باید دندونش رو عصب کشی کنی،مامان من هم نه گذاشت نه برداشت گفت:

دکتر ببخشید چند میگیرین اسباب کشی کنین دندونشو

 

 

 

 

 

دختر: برو گمشو
دیگه نمیخوام ببینمت
پسره : نه ... تورو خد ا... تنهام نذار .. بی تو میمیرم !
دختر: ب جهنم .. ول کن دستمو !!
پسره با گریه بی تو دنیا برام معنی و مفهوم نداره !
دختر : به درک ... من ازت خوشم نمیام .. بفهم ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

مامان دختره : پاشو لنگ ظهره :| :| :|

 

 

 

 

 

 

 

طریقه خرید هندونه توسط بابام :

بو کردن هندونه
پرت کردن و گرفتنش از رو هوا
وزن کردن با دست
شمردن خطهای هندونه
زدن روی هندونه و شنیدن صدای مورد نظر
نگاهِ عالمانه به اطرافیان در میوه فروشی ( که آره آقا من این کارم)
خریدن هندونه
آوردن به منزل
همه رو چنگال به دست جمع کردن
دست و سوت و جیغ و هورای حضار
پاره کردن هندونه
پذیرایی از اهل منزل با هندونه سفید و با طعم خـــــیار :|

 

 

 

 

ﺩﯾﺸﺐ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﭘﺪﺭﯼ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻋﺎﻗﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻫﻮﺍ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻮﻟﺮﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ
ﮐﻨﻢ. : ))))))

 

 

 

 قلب