برای خوندن جوکها به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .قلب


ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺷﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻫﻮﯾﯽ ﺩﻭﯾﺪ , ﺁﻫﻮﺩﻭﯾﺪ ﻭ ﺩﻭﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩیه
ﻭ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﮔﻔﺖ : ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﯽ , ﻫﻤﺶ ﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ , ﯾﮏ ﺑﺎﺭ
ﻫﻢ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ!
.
.
.
.
.
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺷﯿﺮ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﻣﯿﺨﺮﻩ!!

 

 

 

 

 

قدیما به کسی که به پات می نشست میگفتن ” وفادار
.
.
.
.

الان میگن " آویزون "! :|

 

 

 

 

 

 

دنیای مزخرفیه دو ساعت به موج و ساحل فکر میکنی انگار نه انگار
.
.
.
.
کافیه دو دقیقه به مورچه فکر کنی، تمام تنت شروع میکنه به خاریدن
:|

 

 

 

 

ﺩﯾﺪﯾﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺎ ﭘﺴﺮﻩ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﻣﯿﺮﻩ ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ
ﻣﯿﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭﺵ ... ؟
,
.
,
.
,
.
,
.
!
ﺍﻳﻨﺎ ﻫﻤﺶ ﭼﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺳﮓ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩﻥ |:

 

 

 

 

 

 

چهار نفر سوار تاکسی میشن ولی کرایه نداشتن بدن. قرار گذاشتن به مقصد که رسیدن پیاده بشن و فرار کنن!

بعد از رسیدن به مقصد چهارتاشون درهای ماشینو باز می کنند و با سرعت پا به فرار می ذارن.

می رن تا می رسن به یه ساختمون تاریک هیشکی هیشکی رو نمی دید و فقط صدای تند تند نفس کشیدنشون می یومد

یکیشون زد رو شونه بغلیش و گفت فکرشو بکن حالا راننده چه حالی داره؟!

یارو گفت بابا راننده منم، فقط بگین چی شده؟!

 

 

 

 

به ایام القاطی نزدیک میشیم ، !!!

.
.
.
.
ایام القاطی روزهاییه که کولر روشن کنی یخ میکنی ، خاموش کنی گرمت میشه :)))‌

 

 

 

 

ما پسرا تو زندگیمون فقط دنبال یه زن می دوییم...!!!!

اونم دخترمون ...

موقعی که داره راه رفتن یاد میگیره!

بعله،

در این حد خاصیم.....!!!!

البته ما پسرا گاهی زر زیادی هم میزنیم ها !!! گفته باشم .

 

 قلب