یه سوال دارم- البته باید تا حدودی شجاع باشید تا بتونید به سوال من جواب بدید  سوالم اینه آیا بخاطر دارید وقتی کوچولو بودید و دچار شب ادراری میشدید چه خوابی میدیدید؟ (البته امیدوارم قضیه تو همون کودکی هاتون تموم شده باشه خنده) من که خودم میشه یه خواب میدیدم معملا خواب میدیدم با یه عده غریبه توی یه ماشین نشستم . بعد اونا منو کنار یه رود خونه  پیاده میکردن و میگفتن یالا یالا جیشتو بکن میخوایم بریم . ومنم زود اطاعت میکردم . فردا صبحش بود که رختخواب داش دیوونتون روی دیوار پهن بودخجالت و خلاصه چشمتون روز بد نبینه کل محله خبر دار میشدن  که داش دیوونه کوچولو دیشب خلاصه دیگه ...   .  منم تا دو هفته بعد هر آدمی حتی مال سه محله دورتر رو میدیدم  از خجالت آب میشدم . فکر میکردم همه میدونن . بدتر از اون این بود فردای روز کار خرابی وادین گرامی به مربی مهد کودک هم توصیه میکردن به داش دیووه بگه شبا قبل خواب حتما باید بره بجیشه اونم زود اطاعت میکرد و جلوی همه بچه ها ما رو میکرد سکه یه پول . خلاصه دیگه هر شب قبل خواب اینقدر التماس خدا میکردم تا دیگه نذاره من تو خودم جیش کنم که کم کم دعام مستجاب شد . البته حالا هم باز دعا میکنم وقتی پیر شدم (البته اگه شدم) دوباره نذاره اون اتفاق واسم بیفته آخه جلوی داماد و عروس  و زن و بچه فکر کنم یه بار کار خرابی اونقدر فجیع باشه که با یه بارش آدم از خجالت بمیره

تازه شاید تا آخر عمر عروس و دامادم به بچه هام بگن برو با اون بابای شاشوت... خدا رحم کنه .

حالا میخوام ببینم چند تا آدم شجاع پیدا میشه بگه که چه خوابی میدیده .

                                               ممنون شما  داش دیوونه