اولش دنبال این بودم که با کلماتی وزین سال نو رو بهتون تبریک بگم اما دیدم صفا در سادگیست .پس بهتون میگم .

دوستای گل و عزیزم سال نوی شما مبارک باد