شما یک کاراکتر و شخصیت (ترجیحآ خارجی) حتی ایرانی اعم از هنرمند ورزشکار سیاستمدار یا هر مورد دیگه ای رو در مغزتون انتخاب میکنید و این سیستم بسیار هوشمند با پرسیدن 10 الی 20سئوال بسته به سختی مورد انتخاب شده و دقت شما در پاسخ به سئوالات در کمال شگفتی عکس طرفو تحویلتون میده, مطمئن باشید از عملکرد این سایت شگفت زده خواهید شد. هر چه در پاسخ به سئوالات دقیقتر عمل کنید زودتر نتیجه خواهید گرفت. پاسخها 5 گزینه ای است.. بلی - خیر -نمیدانم -احتمالآ و احتمالآ خیر.. اگر بار اول به جواب نرسیدید ادامه را بزنید تا سیستم بتواند با پرسیدن چند سئوال دیگر مورد را حدس بزند.... بنده به شخصه مواردی که به عقل جنم نمیرسید رو انتخاب کردم و
 
در کمال شگفتی این سایت تشخیص داده.....! ـ

http://www.akinator.mobi/en

 امتحان کردم و راحت جواب داد، شدیدا عجیبه!