چون ما مردها زیبا و ملوس و تپل و در لحظه ی تولد قند عسل هستیم و تا پرستار خبر مسرت بخش پسر بودن را به بابایمان میدهد بابایمان احساس غرور میکند و پیش خودش فکر می کند از خواص درگاه الهی بوده که پسری به او عنایت شده و دیگر مال و اموالش بعد از مرگ دست داماد بیشرفش نمی افتد (البته عروسش اصلا آدم نیست) و نام فامیل پر آوازه اش که شرق و غرب عالم را گرفته ماندگار خواهد شد . بنابر این فکر می کنم باید چند تا زن بگیریم تا برایمان تفریح به اندازه کافی فراهم شود و بتوانیم این بار قند و عسل و حفظ نام پر آوازه ی خانوادگی را به دوش بکشیم .  بنا بر این فکر می کنم ما به انواع این ازدواجها نیازمندیم . که از ما دریغ شده است . شما که این را می خوانید اگر خانم هستید که هیچ می دانم زود صدایتان را نازک می کنید و فحشم میدهید اصلا برایم مهم نیست چون شما کپ خاکستر هستید نه قند عسل . ولی اگر مرد هستید صدایتان را کلفت کنید و در قسمت نظرات انواع دیگری را که مایل هستید جزو حقوقتان باشد اضافه کنید اگر هم مایل بودید بیایید تا کنار قبر ناصرالدین شاه حضور بهم رسانیم  و بر خواسته هایمان تاکید کنیم در ضمن راستش را بخواهید اینرا نوشتم چون معلم اول و دوم و سوم دبستانم که خانم بودند خیلی کتکم میزدند.

ازدواج مسلم  MOSALAM: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است

 

ازدواح مفرح MOFARAH: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.

 

ازدواج موجه  MOVAJAH: یک چیزی توی مایه غیبت موجه در زمان دانش آموزیمان است از پزشک برگه میگیریم که اگر همسر دیگری نداشته باشیم همسر اولمان آنقدر چاق می شود که بترکد .

 

ازدواج متمم MOTAMAM: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.

 

 

 

ازدواج ملون MOLAVAN: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست

 

ازدواج منظم MONAZAM: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد

 

 

ازدواج میسر MOYASAR: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد

 

ازدواج مشبک  MOSHABAK: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد. و به عنوان پورسانت بعد از عقد آن چهار زن دیگر آن زن را طلاق بدهد .

 

ازدواج مفنسم  MOFANSAM: مرد برای اینکه دند فمنسیت ها نرم شود با یک عالمه از آنها ازدواج می کند .

 

ازدواج مگلول  MOGALVAL: مرد با اینکه چند زن و بچه دارد دختری را گول میزند و می گوید هنوز پسر است و چند تا کارخانه دارد

 

ازدواج مسلسل  MOSALSAL: مرد بعد از آنکه زنهایش خیلی زیاد شدند و زیر خرج آنها زایید یک مسلسل می خرد و همه آنها را به گلوله میبندد و دوباره یک زن دیگر از اول می گیرد

 

ازدواج مترک  MOTARAK: مثل همان حالت قبلیست تنها فرقش نوع اسلحه است که به جای مسلسل از نارنجک یا جنگ افزارهای انفجاری ( مین - بمب - تی ان تی  و ...) استفاده میشود

 

ازدواج مله له  MOLAHLAH: مرد هی زن گرفته و خسته نمیشود وباز هم برای گرفتن زن بعدی له له میزند  و باز زن میگیرد

 

 

 

 

ازدواج متنبل MORAFAH: مرد عین تنبل خان در کوچه مینشیند و زنها خودشان هی می آیند و زن او میشوند

 

ازدواج مرفه MORAFAH: مرد کاملا در رفاه در خانه می نشیند و هزاران زن می گیرد بعد زنها سر کار میروند و حقوقهایشان را پیش کش می کنند و مرد خوشحال میشود

 

ازدواج مونم نم MONAMNAM: مرد نه به صورت ناگهانی بلکه نم نمک هی زن میگیرد

 

 

ازدواج مسنسن MOSANSAN : مرد از تمام سنین مختلف زن میگیرد از سن 18تا ...

 

ازدواج متنبهMOTANBAH  : مرد از هر زنی که خوشش نیامد او را میگیرد و او را تنبیه می کند تا آدم شود .

 

ازدواج مفصل  MOFASAL: مرد در هر فصلی از سال یک زن میگیرد

 

ازدواج مجنن MOJANAN  : مرد اینقدر زن میگیرد تا جانش در بیاید

 

نظر شما چیست؟