اگه به کف بینی اعتقاد دارید یا خلاصه چه میدونم باش حال میکنید این آدرس یه وبلاگه که طرف انگار بیکاره عکس دستتون رو واسش ایمیل میکنید بعد اونم جواب میده واسه من یه ده روزی طول کشید اما بالا خره جواب داد . منکه اعتقادی ندارم و واسه سرگرمی اینکارو کردم  اما بد نبود . اینم آدرسش واسه اونایی که طالبن .

www.kafbin.mahblog.com

اما بذارین یه چیزی من به شما دخترا بگم از ما که گذشت اما امروزه جوانان ما (منظورم آقا پسراست) آنقدر هوشیار و بیدار شده اند که هیچکدامتان را نمیگیرند و اینقدر به این کار ادامه میدهند تا شما خانومها به ما مهریه و شیربها و ... بدهید  شما بروید سرکار و ما هی با تلفن ور بزنیم شما زیر قسط له بشوید و ما هی دستور بدهیم شما ... . آخی خدا یعنی منم اون روزو میبینم ؟

                                      مخلص همه شما داش دیوونه