حافظ: تـنــم از واسـطــه دوری دلـبــر بـگـداخــــــت.

 جـانــم از آتــش مـهــر رخ جـانـانـــه بسوخت

 

فروغ فرخزاد: ای شب از رویای تو رنگین شده.

 سینه از عطر توام سنگین شده


سهراب سپهری: دوست را زیر باران باید برد. عشق را زیر باران باید جست

ترانه امروزی: دوست دختر من نازه، قلبش پر احساسه، عاشقش شدم تازه
 
بچه ژیگولای امروزی: دوستت دارم کثافت! لعنت به اون قیافت

خدا از این به بعد رو به خیر کنه