1. مرغ رو از فریزر در آوردم ... میگه می خوای غذا درست کنی؟! پ نه پ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن!
 2. عاقد: آیا بنده وکیلم؟
  عروس: پ نه پ متهمی! الان پاتو از عروسی بذاری بیرون، یگان ویژه میریزه خلع سلاحت میکنه!
 3. میگم خانم دکتر فکر کنم نازا هستم میپرسه میخوای حامله بشی؟
  پ نه پ می خوام با تلنبه بادم کنی تو استخر نرم ته آب
 4. نفس نفس زنون خودم رو رسوندم به اتوبوس ... راننده میگه می خوای سوار شی؟!
  پ نه پ اومدم سفر خوشی رو براتون آرزو کنم!
 5. پام درد میکرد لنگون لنگون میرفتم ... دوستم میگه آخی ی ی ی ... پات درد میکنه؟!
  پ نه پ دارم واسه مهمونی فردا رقص مردگان مایکلو تمرین میکنم!
 6. بعد از کلی کلنجار رفتن با شریکم بهش گفتم باید از هم جدا شیم ... میگه یعنی جداً از هم جدا شیم؟
  پ نه پ الکی میگم جدا شیم، تو بگی که نمیتونم!
 7. به مامانم میگم یه چیز بنداز رو بابا خوابه ... میگه پتو خوبه؟
  پ نه پ میز خوبه ...
 8. زنگ زدم 110 میگم اقا دزد اومده اینجا ... میگه چیزی هم برده؟!
  پ نه پ یه سری خورده ریز واسمون آورده، گفتم زنگ بزنم ببینم اگه اونجاس گوشی رو بدید ازش تشکر کنم!
 9. سمت آزادی دستمو به حالت میدون میچرخونم ... تاکسیه وایساده میگه آزادی؟!
  پ نه پ گفتم وایسی دورت بگردم!
 10. طرف وسیلشو بهم قرض داده، اومده سراغش، خواهرم برداشته میگه بدم بش؟
  پ نه پ بدو قایمش کن بگو پیش ما نیست!!
 11. پارتی بودیم ... ملت اون وسط داشتن دستارو تکون میدادن و میرقصیدن ... رفیقم میگه دارن میرقصن!؟
  پ نه پ اینجا گیر افتادن! دارن برای هلیکوپتر امداد دست تکون میدن تا نجاتشون بده!
 12. چهل کیلو بار دستمه میگم کمرم شکست بیا بگیر ... میگه بار رو؟!
  پ نه پ ننه بزرگ منو، غم بی کسیش کمرمو شکسته!
 13. دوستم میگه اگه سه نفر بت با چاقو حمله کنن، فرار میکنی؟
  پ نه پ می جنگم، میمیرم، ذلت نمی پذیرم!
 14. رفتیم کوه ... دارم چوب جمع میکنم ... میگه می خوای با چوبا آتیش درست کنی؟
  پ نه پ پشت دریاها شهریست، قایقی خواهم ساخت ...
 15. دوستم میگه امروز چندمه؟ میگم یکم، میگه یکم مرداد؟
  پ نه پ امروز یکمه فروردینه ... عیدت مبارک عمو جون یه بوس بده!
 16. مانتوش 15 سانت بالای باسن مبارکشه، آرایششم که شبیه جن و پری شده ... حالا بماند که موهاش قرمزه! میگه به نظرت برم بیرون گشت ارشاد بهم گیر میده؟!
  پ نه پ میبرنت صدا و سیما ازتون تقدیر میکنن و ازت میپرسن این حجاب برتر رو خودت تنهایی اختراع کردی؟
 17. به بابام میگم تلویزیونو بزن کانال دو ... میگه روشنش کنم؟
  پ نه پ تو بزن دو ... من هل میدم روشن شه ...
 18. دارم به خواهر زادم دیکته میگم ... رسیده آخر خط میگه دایی برم سر خط؟!
  پ نه پ بقیشو رو فرش بنویس!
 19. رفتم پرنده فروشی میگم آقا قناری های نر و مادتون کدومان؟ میگه میخوای بخری؟
  پ نه پ مامور منکراتم اومدم ببینم قفسشون یه وقت مختلط نباشه!
 20. میگم احسان و حامد هم رفتن اونور دارن حال میکنن واسه خودشوناااا ، میگه خارج؟
  پ نه پ اونور خیابون بیا ما هم بریم حال کنیم!
 21. تو خیابون ما رو دست تو دست باهم دیده ... با یه لحنی میپرسه نامزدتونه ؟
  پ نه پ مامان بزرگمه ... پیش پاتون از اتوشویی گرفتمش!!
 22. پایان نامم تموم شده ... زنگ زدم به استاد میگه میخوای دفاع کنی؟
  پ نه پ میخوام حمله کنم!!
 23. رفتم به همسایه مون می گم تخم مرغ داری؟ می گه می خوای غذا درست کنی؟
  پ نه پ می خوام بخوابم روشون تا جوجه بشن بفهمم مادر بودن چه حسی داره؟!!
 24. دوستم زنگ زده میگه چکار میکنی؟ میگم ماشینمو آوردم تعمیرگاه ... میگه مگه خرابه؟
  پ نه پ آوردمش تعمیرگاه عیادت دوستای مریضش!
 25. قرمه سبزی آوردند رو میز می پرسه قرمه سبزیه؟!
  پ نه پ کوکو سبزیه آبشو زیاد کردن کم نیاد!
 26. یارو زنگ زده میگه منزل آقای طاهری؟ میگم نخیر. میگه ااااا اشتباه گرفتم؟
  پ نه پ شما درست گرفتی من اشتباه ورداشتم!
 27. رفتم در خونه رفیقم ... از پشت آیفون میگه ... تنهایی؟
  پ نه پ خونه محاصره ست ... بهتره خودتو تسلیم کنی