محشررررررررررررررررررررره
 
 
 
 
 
به این سایت سری بزنید
 
یک آدمک بکشید ، اون شروع به حرکت میکنه و یه داستان شروع میشه ، باید در حین داستان با کشیدن وسایلی که لازم داره باز هم کمکش کنید
 
تا به هدفش برسه !! ، اگر این سایت رو امتحان نکنید ، مطمئناً اشتباه کردید !!