به یه بنده خدایی گفتم I love you می پرسه با منی؟ پـَـــ نــه پـَـــ با pmc ام

مدیر ساختمان اومده در میزنه .مادرم میگه : کی بود .میگم اومدن واسه  شارژ  .میگه یعنی پول میخوان ؟ پـَـــ نــه پـَـــ  اومدن واسمون جک بگن شارژ بشیم

رفتم ساعت سازی به یارو میگم ساعتم کار نمیکنه میپرسه یعنی درستش کنم ؟ پـَـــ نــه پـَـــ باهاش صحبت کن سر عقل بیاد برگرده سر کار

 

رفتم بانک میگم اقا یه فیش بده،میگه فیش واسه پول ریختن؟؟میگم پـَـــ نــه پـَـــ فیش واسه پشت تلوزیون میخواستم

 

یارو مرده رفته ااووون دنیا نکیرو منکر اومدن پیشش یارو میگه: شما نکیرو منکرید؟ نیکرو منکر پـَـــ نــه پـَـــ ما پت و مت هستیم دنبال فیلتر شکن میگردیم

 

یه بار بچه ای تو دست شوی گیر میکنه از باباش می پرسه بابا داری درو باز میکنی بابا میگه پـَـــ نــه پـَـــ دارم سند میزارم ازادت کنم

 

رفتم آجیل بخرم.یه خانمی هم به عنوان مشتری بغل دستم بود و میخواست پسته خندان بخره.چنتا پسته در بسته پیدا کرد و برداشتشون و به فروشنده نشون داد گفت آقا اینا هم پسته خندانه؟ فروشنده گفت پـَـــ نــه پـَـــ اینا افسرده هاشه برا همین گذاشتیمشون بغل بقیه پسته خندانا که از افسردگی در بیان.

 

دارم ماشین رو تمیز میکنم رفیقم اومده میگه داری ماشینتون رو تمیز میکنی میگم پـَـــ نــه پـَـــ بدنش کوفته است دارم ماساژش میدم

 

سرم شکسته بود، رفتم دکتر، دکتره میگه بخیه بزنم؟؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ دوتا کـــوک بزن میرم خونه میدم مـامـانــم با چرخ خیاطـی زیگزالی بزنه

 

دکتره باز خواست از این..چوبا مخصوص بذاره زیر زبونم..بهش میگم:دکی جون تمیزن؟گفت: پـَـــ نــه پـَـــ بستنیاشو میخورم چوبشو میارم اینجا میدم فقط چوبشو لیس بزنی

 

رفتم الکتریکی می گم آقا سه راهی دارین؟ میگه سه راه برق؟!!!
پـَـَـ نــه پـَـَــــ سه راه آذری، دربست

 

نصفه شب یکی از بالا درمون پرید تو حیاط داداشم گفت علی دزده؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ "زوروِ " داره از دست گروهبان گارسیا در میره

 

تو صف بربری نوبتم شده یارو میگه بربری میخوای؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدم از شاگردت تایپ یاد بگیرم

 

دارم با تلفن حرف میزنم. زنم میگه دوستت بود؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ سارکوزی بود در مورد مناقشات اخیر خاورمیانه نظرمو می خواست

 

تو اوتوبان گشت نا محسوس یه ماشینو گرفته بود.راننده ماشینه به پلیسه میگه :می خای جریمم کنی؟ پلیسه میگه: پـَـ نـَـ پـَـ بادو تا همکارام میخاستیم حکم بازی کنیم یه یار کم داشتیم گفتیم مزاحم شما بشیم

 

مامانم زنگ زده میگه کجایی؟گفتم با بهروز رفتم بازار گفت:بهروز رفیقت؟؟ پـَـ نـَـ پـَـ سس مایونزه بهروز

 

هواپیما تو قلب آسمون موتورش آتیش گرفته، خلبان گفته داریم سقوط میکنیم.میکه یعنی سقوط کنیم زندگیمون تموم میشه؟
میگم پـَـ نـَـ پـَـ می یفتیم تو یه جزیره و سریال لاست رو میسازیم

 

یکی از این سوسک کوچیکا از جلو پام رد شده یه دستمال از جیبم درآوردم ... دوستم میگه میخوای بکشیش ؟ پـَـ نـَـ پـَـ آبریزش بینی داره میخوام نریزه رو قالی

 

زنه با یه شیکم سه متری جیغ کشون اومده دم زایشگاه ماما میپرسه حامله ای ؟ پ ن پ از درد نفخ داره جیغ میزنه

زنگ زدم تاکسی تلفنی میگم کد 89 هستم ماشین دارین ؟ میگه بله میخوایین؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ میخواستم بگم خوش به حالتون که ماشین دارین ما نداریم