در ابتدا  شما به شش سوال  جواب میدهید و درانتها به شما گفته خواهد شد  مشخصات همسر آینده شما به چه نوعی است . فقط دقت کنید و جواب ها صادقانه باشد یک قلم خودکار بردارید و جوابهای خود را یادداشت کنید .

 

1- از بین غذاهای زیر کدام را دوست دارید؟ (فقط یکی )

الف- سنبوسه

ب- فلافل

ج- ماکارونی

د- حلیم

2- کدام یک را بیشتر میپسندید

1- خواب 

2- چرت زدن

3- دراز کشیدن

4- بیهوشی

3- کدام اسم را بیشتر دوست دارید

1- مهری

2- شهلا

3- ویدا

4- مه لقا

4- از افراد زیر با کدام صمیمی ترید .

1- عمه

2- خاله

3- دایی

4- عمو

5- کدام میوه  را بیشتر دوست دارید

1- انار

2- هندوانه

3-نارنگی

4- گیلاس

6- کدام مشخصه برایتان مهمتر است که در همسر آینده تان باشد (فقط یکی)

1- ثروت

2- مقام

3- زیبایی

4- درک و تفاهم

جواب در ادامه مطلب


 

هر چی انتخاب کردی مهم نیست این همسر آیندته می دونی چرا چون بختت بخت نیست والا تا حالا یکی اومده بود گرفته بودت و تو داخل اینترنت دنبال شکل همسر آینده نبودی و داشتی کهنه بچه هارو میشستی . منم بختم بخت نیست که اینقدر به فکر تو ام و حالا داری بهم میگی بی مزه ی لوسه بی شعور . چقدر بی نمک بود. یخ کنی . باشه اینم حقمه که به فکر تو ام .