چند سال دیگه 

دو تا پسر دارن حرف میزنن

رضا : علی جون ابرو هاتو خیلی ناز برداشتی 

علی : قربونت برم الهی ، پیش همون جواد آقا رفتم 

رضا : کدوم جواد ؟

علی: بابا جواد بلونده . همون آرایشگره که موهاشو مش استخونی میکنه

 

دو تا دختر دارن حرف میزنن

ژیلا : مرجان به اون سیبیل زنونت قسم وقتی لیلا اسمتو آورد می خواستم با چاقو دسته شاخیه دو تیکه اش کنم 

مرجان : ای ول بابا خیلی خانومی ، ولی ولش کن اینها مرام ندارن . سگو نباس با چاقو زد باید سم بش داد