1-به حرمت اشک مادر توبه کردم .

2 -دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم / طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

3 -بوق نزن شاگردم خوابه.

4 -بی تو هرگز............باتو؟؟؟؟عمرا

 5 -از عشق تو لیلی...........رفتم زیر تریلی(واسه گریسکاری)

6 -اگه می تونی این تابلو رو بخونی یعنی فاصلت خیلی کمه فاصله رو رعایت کن.

7-- دنبالم نیا اسیرم می شی.

8 -گشتم نبود ............نگرد نیست.

9 -سر پایینی برنده سر بالایی شرمنده.

دانه‌کش بی آزار (تریلی) 

داداش، مرگ من یواش! (کامیون)

 اسیرتم (وانت)

تحمل تنهایی، بهتر از گدایی محبت (اتوبوس)

دنیامو گم کردم، تو ندیدی؟ (پراید)

تاک ۳۰ (تاکسی پیکان)

به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد (صندلی اتوبوس)

اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست (وانت)

انسان مانند رودخانه است، هر قدر عمیق تر باشد، آرام تر است (کامیون)

فرزند هنر باش، نه فرزند پدر / فرزند هنر زنده کند نام پدر (کامیون)

کی گفته تو بدی؟ تو گوله نمکی! (اتوبوس)

از غم نامردمی‌ها، بغض‌ها در سینه دارم (کامیون)

مگه چیه؟! (مینی‌بوس)

امید من، آرزوی تو (کامیون)

قربان وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آمده مادر (خاور)

عشق تو پنجرم کرده! (برچسب پشت زین دوچرخه)

به کجا چنین شتابان؟ (کامیون)

Zoor nazan farsi neveshtam (وانت)

غافلی از قدر جوانی که چیست؟ تا نشدی پیر ندانی که چیست (کامیون)

بیمه‌اش کردم به نامت ای علی مرتضی (کامیون)

هر کس به طریقی دل ما را بشکست (خاور)

لوتی برو لقمه خود گاز بزن / کم پشت سر خلق خدا ساز بزن (کامیون)

چنین است رسم سرای فریب گهی بر فراز و گهی بر نشیب (ژیان)

تا جهان باقی است آه سرد می‌باید کشید / دست و دل از سفره نامرد می‌باید کشید (کامیون)

دوست داشتن کسی که سزاوار دوستی نیست، اسراف در محبت است (کامیون)

به یادت می‌رونم، پدر! (کامیون)