دختر خالم به بچش واسه اینکه شیرینی زیاد نخوره دندوناش خراب نشه گفته شیرینی ها رو شمردم یدونش کم بشه میزنمت. بچه هم وقتی همه خواب بودن رفته همه شیرینی ها رو نصفه گاز زده که تعدادش کم نشه!
استعدادت تو حلقم!

 

اومدم خونه،
پدربزرگم تا منو دید گفت : بالاخره یاد گرفتم sms بدم!
گفتم: چی میگی؟! عمرن اگه یاد گرفته باشی!
اینو گفتم و رفتم تو اتاقم...
چند ثانیه بعد یه مسـیج با این مـضمون از طرف پدربزرگم اومد: گـه نـخور...!!

 

اگر تونستید"♪" رو پیدا کنید
اگر زیر 10 ثانیه یافتید ! مختون عالی کار میکنه

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♪♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 

زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند
ولی به یکدیگر می گویند

تا در حفظ آن شریک باشند !!!!

مگه غیـر از اینه ؟؟؟؟؟؟