پشـــــه ای که 6 طبـــــقه میـــــاد بالا، 
حقشــــه کـــــه نیــــش بزنـــــه.
زحمت کشیـــــده.... متوجه ای!؟؟ 

 

زن لال هرگز از شوهرش کتک نخورده است

مثل فرانسوی!

 

در زندگی آدم هایی هستند که دهنتو آسفالت میکنن

حالا این به کنار

مرحله بعد از آسفالت شدن کسانی میان که با بتن کن می افتن به جونت

تر تر تر میرن رو اعصابت !


به هزار امید از نامزدم می پرسم از کجا بدونم منو واسه خودم دوست داری؟ برگشته می گه: قیافه و هیکل که نداری، بچه مایه دارم که نیستی، اخلاقتم که گند، به جز خودت چیزی واسه دوست داشتن نمی مونه عزیز دلم!

 

محکم ترین دلیل بر وجود موجودات هوشمند در کرات دیگه
تماس نگرفتن اونها با ماست 

 

 

وقتی سواره ماشینیم عابر های پیاده خیلی بی فرهنگ به نظر میرسن ،

اما همین که پیاده هستیم ماشین ها خیلی بی شعورن… 

جریان چیه!؟

 

هیچ چیز را چشم بسته قبول نکنید

"حتی سخنان بزرگان را"

بزرگمهر که می‌گفت
سحرخیز باش تا کامروا شوی

دروغ می‌گفت، باور نکنید

در فامیل ما، سحر خیز ها
یا کله پز شدند یا نانوا !