ای آنکه دیده دوخته ای بر خلیج فارس

این لقمه با شکنبه ی تو سازگار نیست

زیرا درون آب زلالش بدون شک

ماهیست، پابرهنه عرب سوسمار نیست

 

درسته منم ایرانیم و عاشق ایرانم اما جدیدا عربها هم مدرکی واسه ی (خ ل ی ج ع ر ب ی) شون رو کردن که ادعا دارن این مدرک خیلی هم مستند و معتبره حتما برید توی ادامه مطلب و هر چی به فکرتون میرسه بنویسید تا بتونیم با اونها مقابله کنیم . حتما برید


الخلیج ال ع رب ی ه

احتمالا این عکس و دیدن جو گیر شدن