یه سوال : این شازده هایی که وقتی میخوان برن بیرون زیر ابروی هشتی بر میدارن و کرم پودر و برق لب می زنن و قبل از هر بیرون رفتنی کلی فحش از آبجی میخورن که چرا دوباره رفتن سر وسایل آرایششون از نوار ب ... ه ... د...ا...ش...ت...ی بالدار استفاده میکنن یا از این معمولیاش رو میخرن ؟ چیه بابا خوب سوال واسم پیش اومده . بعدا یه سوال دیگه هم دارم اینها شبها هم عروسکشونو بغل میکنن و میخوابن یا نه؟ یه سوال دیگه یهو به ذهنم رسید اگه دوستشون بهشون بگه وای فلانی امروز چه ناز شدی بهشون بر هم میخوره ؟

آقا جان فحش چرا میدی؟ سوال برام پیش اومده . منکه حرف بدی نزدم .