یه رفیقی دارم دور از جونتون!!
وقتی از رستوران میاد بیرون یه خلال برمیداره،
اول دندوناشو خلال میکنه، بعدش که تیزیش رفت
میکنه تو گوشش بعدش زیر ناخونش و آخر سرهم کمرشو باهاش میخارونه ..!

رفیقامون اینطورین که ما هیچ پخی نشدیم

 

پسره از باباش میپرسه بابا فرق حادثه با بدبختی چیه ؟ میگه پسرم فکر کن ما رفتیم شمال یه موج بزرگ میاد مادرتو میبره تو دریا، به این میگن حادثه. حالا اگه یکی پیدا شه مادرتو نجات بده بهش میگن بدبختی..

 

میدونی چینی ها اسم بچشون رو چجوری انتخاب میکنن؟
از بلندی یه ظرف میندازن پایین
صدای همونو میذارن اسم بچشون!
مثل: دنگ دینگ دونگ یا دونگ دینگ دانگ ..