آیا تا به حال پیش خود فکر کرده اید باهوش هستید؟

نظر دیگران درباره ی هوش شما چیست؟

آیا هرگز احساس کرده اید در طول زندگیتان از هوشی که دارید بهره ای نبرده اید؟

طبق آمارهای معتبر مراکز تحقیقاتی بزرگ دنیا  97.06 درصد از افرادی گمان می کرده اند

باهوش هستند دارای هوشی متوسط اند و مابقی یعنی 2.94 درصد دارای هوشی اعجاب آورند

اگر میخواهید بدانید از کدام دسته هستید به سوالی که در ادامه مطلب آمده جواب دهید

اما دست نگه دارید ساعت و تاریخ را ثبت کنید چون فقط 22 روز و شش ساعت برای پاسخ دادن وقت دارید و نباید در طول این مدت از کسی کمک بگیرید . موفق باشید


سوال: زیر بغل مار کجاشه؟