مرد چیست ؟

الف) : یکی از دوگانه جنس اصلی انسان که در تولید مثل نقش تولید اسپرم را بر عهده دارد

ب) : موجودی که :

- زیر ابرو بر نمی دارد

- چون صدا و گردنش کلفت تر است حق خواهر و مادر و همسر و ... را نمی خورد

- توی خیابان با چاقو دختری که به او نه گفته را نمی کشد و یا به صورتش اسید نمی پاشد

- یک گوشه با دیگر همجنسانش جمعی را تشکیل نمی دهد و به پرنده و چرنده و خواهر مادر دیگران متلک نمی پراند

- موجودیست که خانمها با دیدنش در یک کوچه ی خلوت احساس امنیت میکنند نه نا امنی

- وقتی سوار خودروی شخصیش می باشد مرتب در حال بوق زدن و چراغ زدن برای جنس زن نمی باشد (مگر راننده تاکسی باشد)

- همواره در این توهم نیست که بیش از نیمی از جمعیت مونث جهان عاشق اوست

-60 تا خاطره دعوا (ساختگی یا واقعی) را با جزئیات حفظ نمی کند تا به نسل بعد انتقال دهد

- همواره سعی میکند مشکل گشای خانواده باشد نه مشکلی بر روی مشکلات آنها

- پشت سر خواهر و مادر مردم حرف در نمی آورد

- برای اثبات اینکه بزرگ شده معتاد نمی شود

- برای آزار دادن خواهر و مادر و دختر خاله و دختر عمه و ... آروق صدا دار نمی زند

- انتظار ندارد به اندازه ی حقوق یک کارمند پول تو جیبی داشته باشد

- خلاف کردن را نوعی ارزش اجتماعی نمی شمارد

- با خواندن این مطالب نمی گوید خوب یه باره می نوشتی مرد آنست که مرده باشد

اگر تعریف (ب) رو از مرد قبول داری روزت مبارک باد