زیباترین دختر ژاپن به تازگی تصمیم عجیبی گرفته است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یتفر رس راک زیبا ترین وپولدارترن دختر ژاپن تصمصم گرفته مسابقه ای برگذار کند

و از طریق اس ام اس آدرس تمام مردهایی که قرار است در این مسابقه شرکت کنند را به دست بیاورد سپس از بین آنها قرعه کشی کرده و همسر یکی از آنها بشود. او تضمین کرده بیش از نیمی از ثروت خود را که بالغ بر یکمیلیاردو نهصد میلیون دلار است را به همسرش هدیه کند . پس بدو تا از قافله عقب نموندی

                          بقیه در ادامه مطلب


اس ام اس های خود را به شماره زیر بزنید تا زنتون بشم. من خوشگلم نه؟ برگرد بالا اسممو برعکس بخون!!!!!!!!

١٢٣١٢٣١٣١٣٣١ژاپن+