بچه ها یه چند وقتیه از هانی و سوگند و آذر خبری نیست نگرانشونم اگه کسی ازشون خبر داره یه خبری به ما بده . امیدوارم هر جا هستن خوش باشن . خدا کنه حال مادر آذر بهتر شده باشه بیاین همه دعا کنیم تو این ماه خدا همه ی بیمار ها رو شفا بده .