دوستای عزیز به وبلاگ دوستانم هم که لینک کردم سر بزنین درسته طنز نیستن (بجز دیوار نوشت کوچه پشتی ) اما به نظر من جالبن.