اگه مایلید کف بینی بشید یا به کف بینی علاقه دارید میتونید یه سر به آدرس زیر بزنید

http://talebinifarsi.blogfa.com   

راستش من که خوشم اومد با اینکه اعتقادی ندارم ولی برام خیلی جالب بود