برای دیدن به ادامه مطلب بروید


تو پارک نشسته بودم یهو این صحنه رو دیدم گفتم دختره حتما خله بذار برم ببینمش چه شکلیه دختره ی خل .

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یه کم جلوتر که رفتم دیدم نه چشمام انگار دارن درست میبینن طرف خله خله 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

 

اما در آخر بود که به عمق قضیه پی بردم

 

 

 

 

نظر یادتون نره دوستای خوبم