سمانه عکسو برات گذاشتم تو ادامه مطلب برو برش دار و بهم اطلاع بده تا این پست رو سریع حذف کنم .

این پست فقط برای سمانه است .


 

د آخه اسم تو سمانه است ؟ حالا گیریم هست . من با تو قرار مداری گذاشته بودم؟ د حقت نیست حالا که فضولی کردی بترسی؟ قهقههنترس بابا همه ی این عکسهای چرت و پرت فتوشاپهخنده حالا پیغام بذارید ببینم چند تا فضول داریم . مردونه اعتراف کن ها الکی تریپ بچه مثبتی بر نداری ها قهقههجون من اعتراف کن .قلب