باورتون میشه وقتی بچه بودم همش آرزو داشتم اسب داشته باشم  بزرگتر که شدم فهمیدم نمیتونم اسب داشته باشم پس آرزو کردم خواب ببینم اسب دارم . اما شاید باور نکنید یه شب که تو خواب دیدم اسب دارم دقیقا یه همچین اسبی اومد تو خوابم  

قهر

ادامه مطلب رو ببینید .


 

 

یعنی شانس خواب دیدنم نداشتیم . این همه رنگ این شد شانس ما