ببینید من فقط آدم بده نیستم برید ببینید آبجی روشنک مون چه کارا میکرده . بله . حتما پست خاطره  شو بخونین . خدایا شکرت که توو این دنیا تنها نیستم .

اینم آدرسش

http://jaei-digar.blogfa.com/

البته تو لینکام به اسم دختر شاه پریان هم هستن .