برای دیدن به ادامه ی مطلب برویدقلب


نکات بهداشتی را جدی بگیرید .(لطفا در پارک ن ...ینید حتی شما خردسال عزیز)

 

کی داره کجا میره؟

اگه یه دختر این صحنه رو ببینه جیغ میزنه : وای چه خوجمل (خوشگل) خاجیدن(خوابیدن) ولی یه پسر محکم با پا میکوبه روشون و میگه آشغالا

قطاره ها مارپلنگ نیست یه وقت اشتباه نکنید.

شب نفرت انگیز امتحان

بدون شرح

شرح در تصویر

البته گیربکس و آفتابه هم داره ها .

چلو برنج با پلو هم داره

 

با تشکر از خانم پروانه

خوش باشید 

داش دیوونهقلب