تو ادامه ی مطلب اگه مایلید که منو ببینید یه عکس از 25 سالگیم واستون گذاشتم . 

ببینید که ما هم دورانی داشتیم ها ناراحت


جوانی کجایی که یادت بخیر .