برای دیدن به ادامه ی مطلب برویدقلب


یعنی فکر نکنم موجودی خسیس تر از صاحب این پرنده پیدا بشه

ایده ی قشنگ یک مجسمه ساز

سرتونو تند تند به چپ و راست تکون بدید تا واضحتر ببینید چی نوشته 

همسر عزیزم فکر کن امروز چه سورپرایزی واست دارم (با تشکر از خانم پروانه)

یه نفر یه جا بالای این عکس نوشته بود تصویر واقعی از یک جن که در برزیل به دام افتاده  من تو دلم آرزو کردم کاشکی من میگرفتمش بعد هی فشارش میدادم هی ولش میکردم و دوباره سفت فشارش میدادم تا اولا ببینم یه جن چطوری صدای بد بد میده ؟ بعدم به کارنامه ی درخشانم جن آزاری هم اضافه میشد .